1. Podstawą przyjęcia towaru w ramach reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu towaru w sklepie internetowym Bedlayn.pl.


2. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zgodnie z art.2 ust.1, konsument ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego i zapłaconego przy odbiorze przesyłki towaru w terminie 10 dni od daty jego odebrania.

W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty.

Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy można pobrać klikając na WZÓR OŚWIADCZENIA.


3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. Zwrotowi wraz z towarem podlegają również produkty, które dołączone były do niego jako gratisy.

4. Po otrzymaniu przesyłki nastąpi zwrot zapłaconej kwoty. 

5. Towar należy odesłać na adres:

Bedlayn,
Janówka Wschodnia 10,
22-435 Komarów.

Opłatę za dostarczenie produktu pokrywa kupujący, który otrzyma jej zwrot po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 


6. Przesyłki wysyłane do sklepu Bedlayn.pl należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego towaru.


7. Reklamacji nie podlegają:
- uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. wilgocią)
- uszkodzenia powstałe w okolicznościach, za które nie odpowiada wytwórca i sprzedający, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji.